VÍ VIỆT Quý khách có thể chuyển và nhận tiền bất kể nơi nào

VÍ VIỆT Quý khách có thể chuyển và nhận tiền bất kể nơi nào

1: Nộp tiền học phí

2: Tiết kiệm online

3: Bảo hiểm trễ chuyến bay

4: Thanh toán tiền điện, nước qua Vi Vie

5: Chuyển tiền quốc tế trên Internet Banking

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *