TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM VIỄN THÔNG, CNTT & TRUYỀN THÔNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ.

     CONFERENCE PROGRAM

    CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2019

Hội thảo 1 / Seminar 1
SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
The Transformation Of Broadcast & Television In The Digital Era

Thời gian / Time: 13:00 – 16:45

Ngày / Date: 06/06/2019 (Thứ Năm – Thursday)

Địa điểm / Place: Phòng Hội thảo – Sảnh A1 / Seminar Room – Hall A1

Tổ chức bởi: Hội Truyền thông số Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh;

Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTCode), Công ty Cổ phần Adpex; DeTC

Hosted by: Vietnam Digital Communications Association (VDCA); Department of Information and Communications; Adpex Joint Stock Company; ICT Development Cooperation Center (ICTCode), DeTC

Thời gian

Timing

Nội dung

Content

13:00 – 14:00 Đón tiếp đại biểu / Welcome Delegates
Giới thiệu đại biểu / Introduce Delegates
Khai mạc hội thảo / Opening Remarks

Ông Nguyễn Minh Hồng – Nguyên thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông – Chủ tịch hội truyền thông số Việt Nam

Chairman of Vietnam Digital Communications Association (VDCA)

Phát biểu chào mừng | Welcome Speech

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông

Representative of leader of Ministry of Information & Technology

  Keynote: Xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động phát thanh, truyền hình thời Kỷ nguyên số

Digital Transformation of Broadcast Television, Television in the Digital Age

Diễn giả: Đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ TTTT

Speaker: Leader of Department of Broadcast and Electronic Communication – Ministry of Information & Technology

14:00 – 16:30 Bài trình bày 1 / Presentation 1

Quản lý phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số: Kinh nghiệm quốc tế
Regulating the Broadcast Industry in the Digital Age: International Best PracticesDiễn giả: Ông Vũ Tú Thành – Phó GĐ điều hành khu vực – Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ – ASEAN

Speaker: VU TU THANH – Deputy Regional Managing Director – US – ASEAN Business Council

Bài trình bày 2 / Presentation 2

Chiến lược FILM+

FILM+  Strategy

Diễn giả: Đại diện FILM+

Speaker: Representative of FILM+

Bài trình bày 3 / Presentation 3

Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

The Transformation Of Broadcast & Television

Diễn giả: Ông Hoàng Nguyên Vân – TỔng GIám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

Speaker: Savis Technology

Phiên thảo luận / Panel discussion

Xu hướng và chuyển dịch của phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số

The transformation of Broadcast and Television in the Digital Age.

Diễn giả / Speaker:
Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông)
Leader of Department of Broadcast and Electronic Communication – Ministry of Information & Technology
Ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở Thông tin
& Truyền thông TP.Hồ Chí Minh
Director of Department of Information and Communications HoChiMinh City
Chuyên gia quốc tế – Ông Vũ  Tú Thành – Phó Giám đốc điều hành khu vực US – ASEAN
International Expertise
Ông NGuyễn TRường Giang – Giám đốc Trung tâm tin học và CNTT – Đài Truyền hình Việt Nam VTV
Ông HOàng Nguyên Vân – Savis

 

16:30 – 16:45 Phát biểu Tổng Kết / Conclusion of a Speech
Đại diện Ban tổ chức / Representative of organizer
16:45 Kết thúc chương trình / End of program

Sáng nay (6/6), Triển lãm quốc tế sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông (ICTCOMM) và Triển lãm Quốc tế phim và Công nghệ phát thanh – truyền hình (Telefilm) 2019, do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều đơn vị có liên quan tổ chức, đã chính thức được khai mạc tại TPHCM.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều đơn vị kỹ thuật công nghệ, Đài phát thanh truyền hình trong và ngoài nước.

Triển lãm có 450 đơn vị đến từ 250 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ… Ngoài các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa dạng thì nhiều giải pháp về thiết bị công nghệ phát sóng, giải pháp phần mềm, cáp công nghệ giải mã, công nghệ 4G – LTE  internet tốc độ cao, big data… cũng được các nhà sản xuất mang đến giới thiệu.

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để các nhà sản xuất phim trong nước tiếp cận với các nhà sản xuất nước ngoài có nhiều thế mạnh về phim công nghệ truyền hình 4.0, công nghệ kỹ xảo, dịch vụ tiền kỳ, hậu kỳ… xúc tiến các thương vụ về bản quyền truyền hình tiềm năng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *