Từ sự thành công của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. Hội truyền thông số Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT với sự đồng hành phối hợp của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, phòng TM&CN Việt Nam (VCCI) triển khai chương trình “VIETNAM SMEs GO DIGITAL – Hành động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số”.

Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vừa thành lập được tiếp xúc cũng như áp dụng những giải pháp về nền tảng số tiên tiến nhất; Được cam kết hỗ trợ đào tạo, chuyển giao và phân tích đánh giá hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động thực tế của đơn vị của mình.

Đăng ký tham gia Ở ĐÂY.