Kỹ thuật nuôi tóc người trong khuôn 3D

Kỹ thuật nuôi tóc người trong khuôn 3D
Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra cách mới để nuôi tóc người trong phòng thí nghiệm, mang lại hy vọng cho những người cần cấy tóc.

Thủ phạm gây ra chứng hói đầu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *