“GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM – VietNam Digital Awards” là Giải thưởng của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) được trao cho những thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam:

1. Cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ số tiêu biểu.

2. Ứng dụng công nghệ số xuất sắc

Tổ chức chương trình bình chọn và trao tặng Giải thưởng “Vietnam Digital Awards” năm 2019 cho các đơn vị, cá nhân hoạt động nghiên cứu phát triển, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực truyền thông số, có đóng góp cho sự phát triển truyền thông số của Việt Nam theo qui chế đã được ban Thường vụ phê duyệt.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký: tại đây

Tải đầy đủ: Tại đây