Eximbank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Eximbank – doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Award 2019” , Eximbank đã được trao giải thưởng dành cho doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

“Vietnam Digital Award” là giải thưởng thường niên để tôn vinh các tổ chức, các nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đối số, phát triển kinh tế số quốc gia.

Với giải pháp áp dụng chuyển đổi số thành công là sản phẩm Chuyển đổi thành công hệ thống Corebanking mới, Eximbank đã vinh dự là một trong số 50 doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ trao giải năm 2019.

Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Award 2019” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 6/9/2019.

 

 

Nhận biết được Hệ thống ngân hàng lõi ( Core banking ) chính là hạt nhân của toàn bộ hệ thống thông tin trong ngân hàng và nhiều hệ thống tài chính khác. Hệ thống Core banking hoạt động ngày càng hiệu quả thì càng tối ưu được các chi phí hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự thay thế về hệ thống Core banking sẽ là bước  phát triển quan trọng trong tầm nhìn chiến lược ngân hàng trong quá trình từng bước phát triển thành một Ngân hàng số, cùng hướng  tới mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm để phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ, mang đến sự tiện lợi với độ an toàn và tin cậy cao.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *