Ông Nguyễn Minh Hồng

Chủ tịch Hội truyền thông số Trưởng Ban tổ chức

Ông Lê Đức Sảo

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội VDCA Phó Trưởng ban tổ chức

Ông Vũ Kiêm Văn

Phó Tổng Thư Ký Hội VDCA
Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban tổ chức

Ông Nguyễn Nguyên Vũ

Phó Chánh Văn Phòng Hội VDCA Phó Trưởng ban tổ chức

Bà Nguyễn Thị Bích Lan

Giám Đốc Trung Tâm Hợp Tác Phát Triển ICT(ICTcode) Phó Trưởng ban tổ chức

Ông Vũ Đình Ánh

Phó Chủ tịch Chi hội trưởng Chi hội phía nam – Thành viên

Ông Hoàng Bảo Hùng

Ủy viên BCH – Thành viên

Ông Đinh Văn Hải

Phó Tổng thư ký – Thành viên

Ông Bùi Như Uyên

Trưởng Ban Hội viên – Thành viên

Bà Lê Kim Huệ

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo bồi dưỡng kiến thức truyền thông số – Thành viên

Ông Nguyễn Quang Đồng

Viện trưởng Viện Chính sách và Phát triển Truyền thông – Thành viên

Ông Phạm Gia Khải

Giám đốc Trung tâm kinh tế số – Thành viên

Ông Hoàng Đình Chung

Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng CNTT và phát triển truyền thông số – Thành viên

Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Nhân viên văn phòng Hội – Thành viên , thư ký