Tin Tức

ĐĂNG KÝĐơn vị tổ chức

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Minh Hồng
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Trưởng Ban tổ chức

Đối tác thực hiện